CNC Profihala

Firma CNC profihala s.r.o. vybudovala novú výrobnú halu s osadenými strojmi pre kovoobrábanie s voľnými kapacitami výlučne pre kooperácie bez výrobného programu.
Rozloha haly je 1500m2 a jej zariadenie môžete nájsť v prehľade strojov.

Inovatívnosť výrobného procesu spoločnosti CNC Profihala, s.r.o.

europska unia

„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“
„Európsky fond regionálneho rozvoja“
„Investícia do Vašej budúcnosti“

Miesto realizácie projektu:

Západné Slovensko

Vyšší územný celok: Trenčiansky kraj

Okres: Nové Mesto nad Váhom

Ulica: Pri Klanečnici, číslo: 9/2625

Mesto: Nové Mesto nad Váhom

Názov projektu:

Inovatívnosť výrobného procesu spoločnosti CNC Profihala, s.r.o.

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu bolo:

  • Nákup CNC Horizontálnej vyvŕtavačky WFT 11
  • Zvýšiť konkurencie schopnosť a hospodársky rast

Špecifické ciele:

  • Zvýšiť zamestnanosť v regióne
  • Zvýšiť podiel na hospodárskom výsledku spoločnosti CNC profihala
  • Zviditeľmiť spoločnosť v danom regióne
  • Stať sa vyhľadávanou spoločnosťou pre kooperantov nie len na Slovensku
  • Udržať dlhodobo firmu ako zaujímavú pre kooperácie s kvalitnou a presnou technológiou
  • Vlastniť stroj, ktorý je neustále vyhľadávaný spoločnosťami ako veľmi lukratívne zariadenie

Východiskový stav:

Veľký a dlhodobý záujem v danom regióne o danú technológiu

Možnosť zamestnať vysokokvalifikovaných a skúsených odborníkov, ako pracovníkov na danom zariadení

Stav po realizácii projektu:

Vďaka podpore z EÚ  bol stroj nainštalovaný a odovzdaný do prevádzky a boli splnené všetky počiatočné ciele projektu.

O zariadenie je skutočne veľký záujem a stroj môže pracovať v nepretržitej prevádzke.

Názov a sídlo prijímateľa:

CNC Profihala, s.r.o.

Pri Klanečnici 9/2625

Nové Mesto nad Váhom

Dátum začatia realizácie projektu:

02.09.2014

Dátum skončenie realizácie projektu:

19.01.2015

Logo operačného programu:

 

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk   www.opkahr.sk   www.siea.gov.sk

Výška poskytnutého príspevku:

199.999,80 €

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektuVysúťažená Horizontálna stolová vyvŕtavačka WFT 11

WFT 11 CNC

Hľadáme:

  • kooperácie v oblasti kovoobrábania s komplexnými službami
  • nových potencionálnych partnerov na dlhodobú aj krátkodobú spoluprácu v oblasti kovoobrábania

Naša hala