CNC Profihala

Firma CNC profihala s.r.o. vybudovala novú výrobnú halu s osadenými strojmi pre kovoobrábanie s voľnými kapacitami výlučne pre kooperácie bez výrobného programu.
Rozloha haly je 1500m2 a jej zariadenie môžete nájsť v prehľade strojov.

Portálová 5 osá cnc fréza TRIMILL VFF 4021

TRIMILL VFF 4021

Vysúťažená Horizontálna stolová vyvŕtavačka WFT 11

WFT 11 CNC

Hľadáme:

  • kooperácie v oblasti kovoobrábania s komplexnými službami
  • nových potencionálnych partnerov na dlhodobú aj krátkodobú spoluprácu v oblasti kovoobrábania

Naša hala