Kontrola, nástroje, meradlá

Naša firma vlastní:

 • Vlastníme 3D meracie zariadenie Hexagon Global pojazd x=1800mm
 • Presnú granitovú dosku o rozmeroch 3000x2000x400mm v triede presnosti "00"
 • Meracie zariadenie TALIVEL 6 na meranie a porovnávanie absolútnych rovín (vhodné na HV CNC obrábanie pri porovnávaní opracovaných rovín)
 • Unimaster zariadenie v hodnote 16.000€ na meranie roztečí otvorov s presnosťou 0.01mm až do dĺžky 3000mm
 • 2D tester DIGIMAR CX
 • Klasické meracie mierky, valcové a závitové kalibre, mikrometre, dutinometre, sondy na meranie Heidenhain pre vertikáne aj horizontálne CNC

Meriame

 • Kompletné 3D meracie pracovisko
 • UniMaster na meranie roztečí otvorov do 3000mm
 • digitálne posuvné pravítka
 • valcové a závitové kalibre
 • mikrometrické dutinomery
 • meracie CNC sondy - Heidenhein
 • odchylkomer

Kontrolujeme

 • 2D tester DIGIMAR CX 1
 • možnosť tlačenia protokolu cez tlačiareň

Odchytávame nástroje na

Obrábame s moderným a progresívnym náradím

 • moderné progresívne náradie
 • frézovacie nástroje monolitné
 • frézovacie nástroje s VBD